Domu kartes

Kā to izveidot?

Domu kartes izveides process ir pietiekami vienkāršs. Viss, kas tam ir nepieciešams, ir:

 • balta papīra lapa bez rūtiņām vai līnijām (vislabāk – A4 formāts);
 • vairāki dažādu krāsu zīmuļi vai flomāsteri;
 • 10-20 minūtes, kuru laikā jūs neviens netraucēs;
 • jūsu iztēle.
 1. Sākumā noformulējiet domu kartes tematu, būtiskāko jautājumu vai problēmu (vislabākajā variantā – izmantojot vienu atslēgvārdu, piemēram, “Domraksts”, “Darbs”, “Atpūta”, “Joga”). Jums ir skaidri jāzina savs mērķis vai tas, ko cenšaties atrisināt.
 2. Lai sāktu zīmēt domu karti, novietojiet sev priekšā papīra lapu horizontālā virzienā. Tādējādi jums būs pietiekami daudz vietas ideju pierakstīšanai.
 3. Lapas centrā uzzīmējiet attēlu, kas raksturo izvēlēto mērķi, tematu vai jautājumu. Piemēram, ja domu kartes temats ir laika plānošana, var uzzīmēt pulksteni, ja literatūra – grāmatu utt. Neuztraucieties, ja liekas, ka nezīmējat labi, – tam nav nozīmes! Ir ļoti svarīgi domu kartes pamatā izmantot attēlu, jo zīmējums darbosies kā efektīvs domāšanas un asociāciju ierosinātājs.

  Šeit ir jābūt jūsu zīmējumam

  Domu kartes centrs (1, 136.lpp.)

 4. Izmantojiet dažādas krāsas uzsvariem, struktūrai, tekstūrai, radošai izpausmei. Tās stimulēs vizuālās informācijas plūsmu un nostiprinās radīto tēlu prātā. Mēģiniet izmantot vismaz trīs krāsas un izstrādājiet pats savu sistēmu, kur katrai krāsai ir noteikta nozīme. Krāsa var raksturot hierarhijas pakāpi, ar to var izcelt noteiktus punktus utt.
 5. Tagad iezīmējiet vairākas biezas līnijas, kas atiet no attēla centra! Šie būs jūsu domu kartes galvenie atzari, kas līdzīgi robustiem koka zariem balstīs jūsu ideju. Kārtīgi savienojiet tos ar centrālo attēlu – tās nodrošinās asociāciju plūsmas veidošanos.

  Vienmēr savienojiet atzarus ar domu kartes centru

  Pirmās pakāpes atzari (1, 137.lpp.)

 6. Uz katra zara uzrakstiet vienu (!) atslēgvārdu, kas saistīts ar izvēlēto tēmu! Tie izsaka jūsu galvenās domas un, atkarībā no domu kartes temata, var būt saistīti ar tādiem jautājumiem, kā situācija, emocijas, fakti vai izvēles iespējas.
 7. Papildiniet domu karti ar vairākiem tukšiem zariem! Vēlāk tie kļūs par pamatu papildu idejām.
 8. Pēc tam iezīmējiet otrās un trešās pakāpes atzarus asociācijām un sekundārajām domām! Otrās pakāpes atzari atiet no galvenajiem zariem, trešās pakāpes – no otrajiem utt. Visi atzari jāpapildina ar atslēgvārdiem, kuri raksturo izvēlēto tematu, ideju vai situāciju.

  Domu kartes pamats ir gatavs

  Otrās un trešās pakāpes atzari (1, 138.lpp.)

Šī domu karšu izveides metodika saglabājas neatkarīgi no izvēlētā temata, situācijas vai jautājuma un ir piemērojama gan tradicionālo, gan elektronisko domu karšu radīšanas procesā.

Daži svarīgi padomi
Lai gūtu maksimālu labumu no domu karšu izmantošanas, ir jāatceras par vairākiem nosacījumiem, kuri attiecas uz to formu, struktūru un elementiem:

Attēli

 • Kartes centrā vienmēr lieciet attēlu! Attēls automātiski liek jums koncentrēties, izraisa virkni asociāciju un piesaista uzmanību. Ja kartes centram tomēr izvēlas vārdu, nevis attēlu, to var padarīt trīsdimensionālu ēnojot, izvēloties krāsas vai interesantas burtu formas.
 • Centrālajam attēlam ir jābūt uzzīmētam trīs vai vairāk krāsās! Krāsas stimulē atmiņu un radošās spējas, tās “atmodina” smadzenes. Savukārt vienkrāsainie attēli iedarbojas pretēji – smadzenēm tie liekas monotoni un uzdzen miegainību. 
 • Zīmējiet attēlus viscaur domu kartē! Tas palīdzēs labāk sakopot domas un padarīt domu karti pievilcīgāku. Zīmējumi palīdzēs atvērt prātu apkārtējai pasaulei un stimulēs gan labo, gan kreiso smadzeņu puslodi iesaistīties radošajā procesā.

Simboli un numerācija

 • Izmantojiet simbolu sistēmu! Tā palīdz vienā mirklī saistīt dažādas domu kartes daļas, lai arī cik tālu tās cita no citas būtu uz lapas. Kā simbolus var izmantot ķeksīšus, krustiņus, aplīšus, trīsstūrus, pasvītrojumu vai citas zīmes.
 • Numurējiet! Ja jūsu domu karte veido pamatu kādam būtiskam tematam, jums nāksies savas domas sakārtot vai nu hronoloģiskā secībā, vai arī pēc svarīguma. Lai to izdarītu, vienkārši sanumurējiet kartes zarus darbības vai prioritāšu secībā. Ja uzskatāt par nepieciešamu, varat pievienot arī sīkāku informāciju, piemēram, gadskaitļus. Skaitļu vietā var izmantot arī burtus alfabētiskā secībā.

Atslēgvārdi

 • Vēlreiz: uz vienas līnijas rakstiet tikai vienu atslēgvārdu! Tas palīdzēs jums labāk uztvert un iegaumēt informāciju. Frāzes un teikumi mazina iespaida spilgtumu un mulsina atmiņu.
 • Rakstiet atslēgvārdus LIELIEM DRUKĀTIEM BURTIEM! Šāds pieraksts izskatās kodolīgāks, vairāk piesaista uzmanību, un to ir vieglāk atcerēties.

Līnijas, robežas un kontūras

 • Zīmējot domu kartes atzarus, izmantojiet izliektas līnijas – tās paliek atmiņā labāk, nekā taisnās.
 • Atslēgvārdiem jābūt piesaistītiem līnijām, lai palīdzētu vizuāli sasaistīt tos ar pārējo domu karti.
 • Lai vārda un līnijas garums sakrīt! Pateicoties tam, tie izskatīsies iespaidīgāk un būs vieglāk savienojami ar citiem vārdiem. Turklāt šādi ietaupītā vieta ļaus pievienot domu kartei vairāk informācijas.
 • Savienojiet līnijas ar kartes “zariem”, bet tos – ar centrālo attēlu! Tā jums būs vieglāk savienot prātā esošās domas. Līnijas var pārveidot par bultiņām, līknēm, cilpām, apļiem, ovāliem vai jebkuru citu jūsu izvēlētu figūru.
 • Centrālās līnijas zīmējiet biezākas un izliektas! Tas palīdzēs uzsvērt galveno ideju svarīgumu. Ja sākumā neesat pārliecināts, kuras idejas izrādīsies visnozīmīgākās, jūs varat tās spēcīgāk iezīmēt tad, ka esat pabeidzis domu karti.
 • Ap domu kartes zariem iezīmējiet kontūras un ievelciet robežas! Tās rosinās iztēli un palīdzēs labāk atcerēties daudzās tēmas un idejas.

Proporcijas, dinamika un krāsas

 • Izmantojiet dažāda izmēra burtus, līnijas un zīmējumus! Mainot šo elementu lielumu, izveidosiet hierarhiju un atklāsiet, cik svarīga ir katra nosauktā lieta vai ideja.
 • Izmantojiet dažādas krāsas (ne mazāk kā trīs)!Tas palīdzēs efektīvāk uztvert un atcerēties domu kartē iekļauto informāciju.

  Pareizi izveidotās domu kartes piemērs

  Pareizi izveidotās domu kartes piemērs (1, 128.lpp.)

Literatūra

 1. Bazens, Tonijs. Sīkāk par domu kartēm. No: Bazens, Tonijs. Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata : kā veidot domu kartes, apgūt ātrlasīšanu un uzlabot atmiņu. Tulk. Iveta Teibe; māksl. Aivars Plotka. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008, 127.-132. lpp. ISBN 9789984232898.
 2. How to make a mind map [online]. Windsor : Illumine Ltd., 2012. Availablehttp://www.mind-mapping.co.uk/make-mind-map.htm
 3. Бьюзен, Тони. “Карты памяти”: законы. No: Бьюзен, Тони. Научите себя думать! 2-е изд. Минск : Попурри, 2004,  с 109.-125. ISBN 985-438-856-5.

Ierakstiet savu e-pasta adresi, ja vēlaties saņemt paziņojumus par jauniem bloga rakstiem:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

%d bloggers like this: