Domu kartes

Domu karšu priekšrocības

Galvenais fakts, kas ir jāatceras par domu kartēm: to efektivitāte balstās tieši uz atslēgvārdu izmantošanu. Tie kalpo kā nozīmīgi stimuli, kas rosina indivīda prātu, atmiņu un iztēli. Turklāt domu karšu gadījumā tie kalpo kā „vārdu plūdu mazinātāji”. Pēc T. Bazena (kurš ir galvenais domu kartēšanas teorētiķis un praktiķis) viedokļa, lai uzglabātu un atsauktu atmiņā verbālus tēlus un idejas, ir pilnīgi pietiekams ar ļoti nelielu atslēgvārdu skaitu. Vēl viens komponents, kas nodrošina domu kartes efektivitāti, ir t.s. „balsta attēli” – attēli un simboli, kas papildina domu kartes saturu. Tādējādi, pateicoties dažādu tipa informācijas kombinēšanai, domu kartēšanas procesā tiek iesaistītas abas smadzeņu puslodes, kas savukārt nodrošina dziļāku temata izpratni un faktu iegaumēšanu.

Vairākumā gadījumu, kad runa ir par informācijas organizēšanu, domu kartes ir labākas par tipiskajām piezīmēm. Salīdzinot abus informācijas organizēšanas veidus, domu kartēm ir vairākas svarīgas priekšrocības:

 • galvenā ideja ir skaidrāk definēta;
 • ir nepārprotami noteikts katras idejas nozīmīgums salīdzinājumā ar pārējām;
 • atslēgvārdi palīdz bez kavēšanās saskatīt saistību starp galvenajām domām, rosinot veidot ideju un domu asociācijas, un uzlabo atmiņu;
 • domu kartes centrā ir uzreiz pamanāmas vissvarīgākās idejas;
 • informāciju var atkārtot efektīvi un ātri;
 • domu kartes struktūra ļauj tai viegli pievienot papildu idejas;
 • katra domu karte ir unikāla – un tas palīdz precīzi atcerēties tajā ietverto informāciju;
 • domu kartēšana palīdz efektīvi iesaistīt radošās spējas informācijas un zināšanu organizēšanas procesā un attīstīt tās;
 • domu kartēšanas process palīdz uzturēt līdzsvaru starp verbālo un neverbālo (asociatīvo) domāšanu;
 • domu kartes var izmantot visdažādākajiem nolūkiem – informācijas fiksēšanai, ideju ģenerēšanai, problēmu risināšanai;
 • informācija, kas ir fiksēta domu kartes veidā, ir kompaktāka un aizņem mazāk vietas uz papīra (vai, ja runa ir par elektronisko domu karti, uz datora ekrāna) (1, 120 lpp.).

Toties, lai lasītājiem nerastos nepareizs iespaids, jāsaka pāris vārdi par domu karšu trūkumiem. Salīdzinājumā ar priekšrocībām to nav īpaši daudz, bet tomēr:

 • domu kartēšana vienmēr prasa papildu rīkus (A4 lapas, dažādu krāsu zīmuļi, flomāsteri vai specializēta datorprogramma), savukārt parasto piezīmju gadījumā vienmēr var iztikt ar mazu blociņu un pildspalvu;
 • ja domu kartes veidošanai tiek izmantots papīrs un rakstāmpiederumi, var būt grūti paredzēt, cik daudz vietas uz papīra būs nepieciešams domu kartes izveidei. Vietas trūkums var kļūt par iemeslu tam, ka domu karte izskatīsies pārāk pārblīvētā ar informāciju un tās saturu būs grūtāk izprast un iegaumēt;

 • katra izveidotā domu karte ir unikāla, tāpēc tajā ietverto saturu pilnībā un precīzi var izprast tikai tās autors (taču, protams, dažās situācijas tā drīzāk ir priekšrocība).

Literatūra

 1. Bazens, Tonijs. Jūsu smadzeņu valoda. No: Bazens, Tonijs. Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata : kā veidot domu kartes, apgūt ātrlasīšanu un uzlabot atmiņu. Tulk. Iveta Teibe; māksl. Aivars Plotka. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008, 120.-121.lpp. ISBN 9789984232898.
 2. Papule, Kristina. Domu kartes kā informācijas un zināšanu organizēšanas rīks un to pielietošana digitālajā vidē : maģistra darbs. Latvijas Universitāte. Rīga, 2012.  98 lpp. : tab., diagr. Izmantotā lit.: 85.-90.lpp.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Ierakstiet savu e-pasta adresi, ja vēlaties saņemt paziņojumus par jauniem bloga rakstiem:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

%d bloggers like this: